Halfjaarwinst AOT bijna gehalveerd

Het brutoresultaat van Amsterdam Option Traders AOT over het eerste halfjaar 1992 is gehalveerd van 6 miljoen naar 3 miljoen gulden.

Na winstdeling en belastingen bedraagt het netto resultaat 1 miljoen tegen 1,9 miljoen gulden in de eerste helft van 1991. Per aandeel is een winst behaald van 28 cent 58 centvorig jaar, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Het brutohandelsresultaat in het tweede kwartaal was vrijwel nihil tegen 4,2 miljoen gulden vorig jaar. Na winstdeling en belasting was het resultaat zelfs een half miljoen gulden negatief, uitlopend op een verlies per aandeel van 15 cent (1991 24 cent negatief).

De optie-inkomsten op de EOE lieten in het eerste halfjaar nog te wensen over, maar toonden in het tweede kwartaal een kleine verbetering.