Gulden houdt stand ondanks uitblijven discontoverhoging

DEN HAAG, 17 JULI. Hoewel het Nederlandse disconto gisteren na de Duitse discontoverhoging ongewijzigd bleef, gleed de gulden vanmorgen niet weg. De Nederlandsche Bank besloot wèl om de rente op speciale beleningen met 0,2 procent te verhogen, om de gulden tegen de mark te verdedigen.

De gulden had de laatste weken terrein verloren op de D-mark, ook omdat de renteverlaging in de VS zorgde voor een vlucht naar de Duitse munt. De dollar zakte overigens ook tegenover de gulden: van 1,85 gulden in april tot 1,66 gulden nu. De Nederlandsche Bank wil het koersverlies van de gulden tegenover de mark beperken, ook omdat de koersfluctuaties binnen het EMS aan nauwe grenzen zijn gebonden. Bovendien lagen op de Nederlandse geldmarkt de tarieven recent 0,2 procent onder die in Duitsland. Dat verschil is nu goedgemaakt. Daarnaast wil De Nederlandsche Bank met de wat hogere geldmarktrente bijdragen aan de inflatiebestrijding. Overigens is de Nederlandse inflatie in de eerste helft van 1992 weer beneden het Duitse peil gezakt. In de tweede helft van 1991 was de inflatie zowel in Nederland als in Duitsland omhoog geschoten, als gevolg van lastenverzwaringen door de overheid en sneller stijgende lonen.

Een woordvoerder van minister Kok (financiën) stelde vanmorgen tevreden vast dat de waarschuwing van de EG-ministers van financiën, afgelopen maandag, dat een hogere Duitse rente slecht is voor de Europese economie niet voor niets was geweest.

Sinds begin 1991 heeft de Bundesbank haar disconto vier keer verhoogd, bij elkaar van 6 procent tot 8,75 procent. De laatste keer, in december 1991, ging zowel het disconto als de Lombard-rente omhoog en was De Nederlandsche Bank gedwongen haar tarieven eveneens te verhogen. De laatste keer dat de Nederlandse centrale bank op eigen houtje opereerde was begin 1988, toen het Nederlandse disconto los van het Duitse 0,25 procent omlaag ging. Dat kon toen omdat de gulden relatief sterk stond.

Weliswaar heeft de Bundesbank haar disconto gisteren verhoogd, voor de geld- en valutamarkt is dit basisrentetarief van minder belang. Daarvoor weegt de hogere Lombard-rente, die fungeert als een plafondtarief, veel zwaarder, en die liet de Bundesbank ongewijzigd. Wel is het verschil tussen het Duitse disconto en het Duitse Lombard-tarief nu in een jaar tijd gehalveerd. Dat betekent dat de ruimte voor een eventuele Duitse geldmarktrenteverlaging in het najaar kleiner is geworden.