Dales wil gesprekken met bestuurders over corruptie ambtenaren

DEN HAAG, 17 JULI. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dit najaar een aantal gesprekken voeren met lokale en regionale bestuurders over corruptie onder ambtenaren. De directe aanleiding daarvoor is een serie corruptiezaken waarbij ondernemers ambtenaren hadden omgekocht.

Tijdens een toespraak voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni wees Dales erop dat “de integriteit van het openbaar bestuur” haar sterk bezighoudt. Zij sneed daarmee een gevoelig onderwerp aan dat onder het gehoor beroering wekte. “Fraude en corruptie zijn zwaar beladen termen”, zo zei Dales.

“Machtsbederf is breder. Het draagt het element van ontbinding, verval en vervaging van normen in zich. Het gaat mij om het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning van de hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat staat”, aldus Dales. “Machtsbederf kan "in the end' leiden tot gecorrompeerd worden, corruptie en fraude”. De VNG wilde na deze toespraak met Dales nader over dit onderwerp spreken.

Dales sprak over “fraude en corruptie” nadat in Limburg een schandaal aan het licht was gekomen rond een wegenbouwer. In deze zaak werd een ambtenaar van de provincie en een wethouder veroordeeld. Van mogelijke corruptie of fraude is ook sprake bij het gemeentelijke woningbedrijf in Amsterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In de gemeente Landgraaf (Limburg) is recentelijk een omkoopaffaire aan het licht gekomen doordat twee CDA-wethouders een reis naar Ierland maakten op kosten van wegenbouwer Van Doezelaar uit Beek. Het bedrijf kreeg onlangs de opdracht voor een project van ruim vijftien miljoen gulden in Landgraaf. De twee wethouders hebben gisteravond hun functie neergelegd nadat de raad het vertrouwen had opgezegd omdat de twee “gunsten en goederen hadden ontvangen van ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet”.

Wegenbouwer Van Doezelaar gaf een van de twee wethouders bovendien wandtegels tegen een flinke korting, terwijl diens collega op kosten van machinefabrikant Caterpillar naar Spanje reisde voor bezichtiging van een project. Het bestuur van het Streekgewest Oostelijke Mijnstreek - waarin de CDA-wethouder zitting had - besloot daarop bulldozers van fabrikant Caterpillar te huren. De twee wethouders gaven gisteravond tijdens de zitting van de raad toe “niet al te zorgvuldig te hebben gehandeld”.