"Bundesbank had ook alternatieven'

ROTTERDAM, 17 JULI. Een politiek signaal dat de Bundesbank het binnenlandse inflatieprobleem serieus neemt, met zo weinig mogelijk uitstraling naar het buitenland. Zo beschouwen deskundigen bij Nederlandse banken de discontoverhoging die de Bundesbank gisteren doorvoerde.

“De verhoging van het disconto met 0,75 procent is zeker meer dan verwacht,” zegt drs. Ruurd Verdam, directeur van het economisch bureau van Van Lanschot Bankiers. Hij spreekt dan ook van een “politiek signaal” dat de buitenwacht, vooral in eigen land, duidelijk moet maken dat de Bundesbank de geldontwaarding serieus neemt. De inflatie bij de oosterburen lag de afgelopen maanden boven het Nederlandse peil. Bovendien is de geldgroei, die vorig jaar nog binnen de perken (3,5 tot 5,5 procent) bleef, dit jaar tot circa 9 procent gestegen.

Volgens Verdam is door de maatregel de ruimte voor een verlaging van de geldmarkttarieven in het najaar afgenomen, omdat de lombard-rente (het belangrijkste geldmarkttarief) is gehandhaafd. Die ruimte had kunnen ontstaan als de Duitse inflatie over een paar maanden omlaag kan gaan door verlaging van de zogenoemde herenigingsbelasting. “Sinds de zomer van 1991 is het verschil tussen de lombardrente en het disconto echter gehalveerd, tot amper twee procent,” aldus Verdam.

Directeur drs. F.A. von Dewall van het economisch bureau van de NMB Postbank Groep had liever gezien dat de Bundesbank de norm voor de geldgroei (volgens de M3-definitie) naar boven had bijgesteld. Daar waren volgens hem wel argumenten voor. “Want de inflatie is wat toegenomen. Bovendien is de M3 mede gegroeid door de omgekeerde rentestructuur. De geldmarktrente is hoger dan de kapitaalmarktrente, waardoor spaargelden zijn omgezet in korte termijn deposito's.” Daarnaast had de verplichte kasreserve die banken moeten aanhouden kunnen worden verhoogd. Volgens Von Dewall wordt de economische groei in Europa negatief worden beïnvloed.

Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) heeft teleurgesteld gereageerd op de verhoging van het Duitse disconto. De verhoging komt volgens de werkgeversorganisatie juist op het moment “dat onze economische conjunctuur, net zoals die in Duitsland, nog zwak moet worden genoemd.” De Duitse maatregel zal volgens het VNO elders in Europa gevolgen hebben in de vorm van renteverhogingen dan wel uitstel van renteverlagingen. Volgens het VNO moet de inflatieverwachting nu structureel worden gedempt door beheerst budgettair beleid, lastenverlichting en gematigde kostenontwikkeling.