Acteurs protesteren tegen nieuwe cao's; Theaterfestival Avignon getroffen door stakingen

PARIJS, 17 JULI. Alle avondvoorstellingen op het theaterfestival van Avignon zijn gisteren afgelast wegens een arbeidsconflict dat de Franse toneelwereld al wekenlang verdeelt. De directie van het festival besloot tot deze ingrijpende en kostbare maatregel - er waren 7000 toegangskaarten verkocht - om geen toneelstukken "in slechte omstandigheden te presenteren'.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het festival van Avignon, het grootste en belangrijkste in het Franse zomerseizoen, dat voorstellingen niet doorgaan. Zelfs in juli 1968, toen heel Frankrijk in de greep was van de "studentenopstand' die in mei begon, werd het festival geen enkele keer onderbroken.

In Parijs is het Odeon-theater al twee weken "ingenomen' (bezet) door acteurs en toneeltechnici die daarmee protesteren tegen een wijziging van de werkloosheidsuitkeringen voor acteurs die geen vast dienstverband hebben. In twee andere Parijse theaters, het Theatre de l'Europe en Paris Quartier d'Eté zijn voorstellingen eveneens onmogelijk wegens boycotacties.

De Franse werkgeversorganisatie CNPF heeft een volgens haar noodzakelijke aanpassing van de cao voor de theaterwereld voorgesteld. Veel acteurs en toneeltechnici die afhankelijk zijn van tijdelijke contracten, vrezen dat de aanpassingen zullen leiden tot lagere en minder langdurige werkloosheidsuitkeringen. Drie vakbonden zijn bereid tot onderhandelingen met de CNPF, maar de communistische vakbond CGT wijst onderhandelingen af en heeft opgeroepen tot stakingsacties.

Na een dag van vergaderingen en verwarring sprak een kleine meerderheid van 210 acteurs en technici zich gisteren in Avignon uit voor een staking waardoor vier avondvoorstellingen zouden worden getroffen. Een brief met een geruststellende toelichting over de cao-wijziging van de minister van arbeid Martine Aubry bleef zonder effect. De festivalleiding besloot daarop de voorstellingen af te gelasten.

Het festival in Avignon staat er overigens om bekend dat ze cao-verplichtigen doorgaans correct nakomt. Bij veel andere theatermanifestaties "vergeten' de organisatoren vaak de verplichte sociale bijdragen te betalen en acteurs zijn gedwongen daarmee genoegen te nemen. De CGT speelt met haar oproepen om stakingen, die elders bij theatermanifestaties in Frankrijk niet gevolgd zijn, in op de vrees bij veel acteurs dat ze in de toekomst minder gemakkelijk werk zullen vinden als werkgevers meer sociale lasten moeten betalen.

Volgens sommige Franse waarnemers past de actie van de CGT in de campagne die de communitische partij voert tegen goedkeuring van het verdrag van Maastricht over de Europese politieke en monetaire unie. De CGT krijgt alleen steun van de kleine vakbond Force Ouvrière en enkele weinig representatieve categorale organisaties, zoals de SFA (Syndicat francais des acteurs). Afgevaardigde Pujol van het SFA zei gisteren dat het festival van Avignon "toch alleen maar plaats heeft voor het plezier van de grote bourgeois van rechts en links'.