A. Morrison (69) krijgt de Titus Brandsmaprijs ...

A. Morrison (69) krijgt de Titus Brandsmaprijs voor journalisten die om hun journalistieke werkzaamheden worden vervolgd.

De Guyaanse jezuïet Morrison is redacteur van de "Catholic Herald', het weekblad van de roomskatholieke kerk in Guyana. De driejaarlijkse prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, is ingesteld door de internationale organisatie voor katholieke journalisten (UCIP) en de Nederlandse bisschoppenconferentie. Morrison ontvangt de prijs 27 september tijdens het wereldcongres van de UCIP in Sao Paulo.

De onderscheiding is genoemd naar de Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog namens de bisschoppen de hoofdredacteuren van de katholieke kranten in Nederland opriep niet toe te geven aan de eisen van de Duitsers. Hij stierf op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau en werd in 1985 zalig verklaard.