Zestig mille toegewezen na ontucht

ZWOLLE, 16 JULI. Een inwoner van het Overijsselse Heino moet een inmiddels 27-jarige pleegdochter 60.000 gulden schadevergoeding betalen. Dat heeft de Zwolse rechtbank bepaald. Bij de bepaling van de schade is rekening gehouden met de draagkracht van de voormalige pleegvader. Die is weliswaar werkloos, maar de overwaarde van zijn woning is aanzienlijk, aldus de rechtbank in het vonnis. De man pleegde eind 1978, begin 1979 ontucht met de toen 14-jarige vrouw. De vrouw had 200.000 gulden geëist.

De man was indertijd maatschappelijk werker bij de Gooise Instelling voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Op zijn advies werd het meisje uit huis geplaatst. Toen hij tot pleegvader werd benoemd bracht hij haar in een zeer onveilige positie door de - door hem pas in 1990 erkende - ontuchtige handelingen te plegen. De Amsterdamse advocaat van het slachtoffer, mevrouw mr. J.M. Legeland wijst er op, dat de Amsterdamse rechtbank in eerdere instantie de Gooise Instelling Jeugd en Gezin heeft gedwongen een voorschot te betalen op een totale schade-claim van 250.000 gulden. Dat betrof bedragen van 35.900 gulden en 37.000 gulden.