Subsidietermijn voor aantal kunstinstellingen verlengd

DEN HAAG, 16 JULI. Minister d'Ancona (WVC) heeft besloten de subsidies voor een aantal instellingen voor presentatie van beeldende kunst met een jaar te verlengen tot eind 1993. Het gaat om het Apollohuis in Eindhoven, Lokaal 01 in Breda en het Haags Centrum voor Actuele Kunst. De minister zegt dat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageert op een motie die tijdens de behandeling van het Kunstenplan werd ingediend door onder anderen het PvdA-Kamerlid Niessen.

In het komende jaar zal de adviesgroep Horlings, Brouwer en Horlings advies uitbrengen over een nieuw systeem voor de financiering van dit soort instellingen. De Raad voor de Kunst zal worden gevraagd om een advies over een nieuw beleid voor de presentatieinstellingen en de lengte van de periodes waarvoor zij worden gesubsidieerd.

De stichtingen De Appel in Amsterdam en Witte de With in Rotterdam zullen een vierjarige subsidie krijgen, omdat de gemeenten Amsterdam en Rotterdam in belangrijke mate bijdragen aan die instellingen en die zijn opgenomen in de gemeentelijke vierjarige kunstenplannen.