Reserves Kok over tekorten Den Haag

DEN HAAG, 16 JULI. Minister Kok (financiën) heeft Den Haag geen financiële toezeggingen willen doen bij een werkbezoek dat hij gisteren aan de stad bracht.

De minister bezocht de stad op verzoek van burgemeester mr. dr. A.J.E. Havermans. Tijdens het bezoek kwam de financiële status van de gemeente aan de orde. Den Haag kampt met oude tekorten, die met elkaar zijn opgelopen tot een bedrag van 250 miljoen. Den Haag doet pogingen bij de rijksoverheid extra middelen los te krijgen, onder meer om de vaart in de stadsvernieuwing te houden. De stad heeft nu minimaal 175 miljoen steun van het rijk nodig. Kok deed geen harde toezeggingen, maar stelde na afloop van het bezoek wel dat de overheid bereid is samen met de gemeente naar "creatieve oplossingen' te zoeken. Burgemeester Havermans concludeerde uit de gesprekken met Kok dat Den Haag voorlopig geen artikel 12-status behoeft aan te vragen. In dat geval zou de stad financieel onder curatele van het rijk worden gesteld.