Omroepen krijgen boete van twee ton

HILVERSUM, 16 JULI. Het Commissariaat voor de Media heeft de AVRO en de NCRV de hoogst mogelijke boete, namelijk 200.000 gulden, opgelegd voor het overtreden van de Mediawet. De overtredingen hebben betrekking op de manier waarop de NCRV-serie "Natuurlijk Genezen' en de AVRO-serie "Een andere wijze' zijn gefinancierd. De AVRO heeft beroep aangetekend.

Uit een onderzoek van het Commissariaat bleek dat de AVRO en de NCRV de programma's hebben laten produceren door een onafhankelijke producent. Daarbij hebben beide omroepen in een contract vastgelegd dat ze de producer de vrijheid geven aanvullende financiering (sponsors) te zoeken. De AVRO en de NCRV deelden het commissariaat vervolgens mee niet te weten of de programma's echt zijn gesponsord. De omroepen vonden dat ze niet verplicht waren deze informatie te achterhalen.

Het Commissariaat meent dat de omroepen in strijd hebben gehandeld met de zogeheten zorgplicht die de Mediawet oplegt aan omroepinstellingen die voor een programma een overeenkomst met een producent aangaan. De Mediawet bepaalt dat een omroep ervoor moet zorgen dat een onafhankelijke producent geen geldelijk voordeel verkrijgt dat direct of indirect verband houdt met de produktie van het programma.

Het Commissariaat vindt dat de AVRO en de NCRV de wettelijke bepalingen op gebied van sponsoring hebben omzeild en willens en wetens geld hebben uitgespaard door de producent voor de rest van de benodigde financiën te laten zorgen.

Het Commissariaat acht dit niet alleen in strijd met de Mediawet, maar vindt dit ook voor een publieke omroep dermate onaanvaardbaar dat de maximale boete gerechtvaardigd is. Ze wijst hierbij op het financieel voordeel dat de AVRO en de NCRV zelf hebben genoten.