Koerilen

TOKIO, 16 JULI. Japan en Rusland hebben geen overeenstemming bereikt in het territoriale geschil over de Koerilen-eilanden.

Een delegatie onder leiding van de Russische minister van buitenlandse zaken Kounadze en zijn Japanse evenknie Kunihiko Saito hadden een akkoord moeten sluiten dat tijdens het staatsbezoek van de Russische president Jeltsin aan Japan ondertekend zou moeten worden. Japan heeft grootscheepse hulp aan de voormalige Sovjet-Unie afhankelijk gemaakt van regeling van het conflict rondom de Koerilen. Rusland beschouwt een aantal van deze eilandjes nabij Japan sinds de Tweede Wereldoorlog als haar eigendom. (AFP)