Justitie op het spoor van illegale dierenhandelaar

DEN HAAG, 16 JULI. Justitie in Den Bosch voert een onderzoek uit naar illegale handel in beschermde exotische vogels. Hoofdverdachte is A.S. (45) uit Haarsteeg. Daarnaast worden zijn vrouw en “een aantal buitenlanders” verdacht.

Dit heeft de persofficier van justitie in Den Bosch, mr G.J. Regelink, desgevraagd meegedeeld. A. van Kreveld van het Wereld Natuurfonds in Zeist houdt het voor mogelijk dat justitie bezig is “met het oprollen van een netwerk van smokkelaars, handelaren, transporteurs van beschermde exotische vogels - met name papegaai-achtigen.”

Vorige week kreeg reptielenhandelaar W.J. van de rechtbank in Den Bosch een geldboete van 100.000 gulden plus zes maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk, wegens illegale handel en valsheid in geschrifte. Voor zover bekend was dat de eerste keer dat voor de handel in beschermde en uitheense dieren gevangenisstraf werd uitgedeeld.

Volgens Dibevo, de branche-organisatie van winkeliers en handelaren in dieren en dierbenodigdheden, heeft de malafide dierenhandel in Nederland nagenoeg vrij spel. In een recent rapport roept Dibevo de politiek op de illegale handel te bestrijden. De Vaste Tweede Kamer-commissie voor Landbouw zal na het zomerreces over het onderwerp debatteren.

Q. van Dijk, de vice-voorzitter van Dibevo, kent hoofdverdachte S. “Hij is niet zomaar een scharrelaartje”. S. staat bekend als bedreven handopfokpapegaaien-handelaar. Zeldzame en beschermde papegaaien kunnen in Nederland tienduizenden guldens per stuk opbrengen.

S. heeft in het kader van het onderzoek dit jaar drie weken in voorarrest gezeten, bevestigt persofficier Regelink. Hij spreekt van “een omvangrijk gerechtelijk vooronderzoek” dat naar verwachting volgende maand uitmondt in een proces verbaal. Het openbaar ministerie zal vervolgens een besluit nemen over vervolging. Bij het voorondezoek zijn de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van landbouw, de rijkspolitie in Den Bosch en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) betrokken.

Volgens de persofficier zal het belastende materiaal over “de buitenlanders” waarschijnlijk aan de betrokken justitiële autoriteiten in het buitenland worden overgedragen. Regelink wil niet zeggen om hoeveel buitenlanders het gaat en welke nationaliteit deze verdachten hebben.

Tegen de handel in bedreigde diersoorten wordt in Nederland tot nog toe op beperkte schaal opgetreden. Bovendien gaat het Openbaar Ministerie niet of nauwelijks over tot vervolging, zo blijkt uit onderzoek van L. Jaeger aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Uit een inventariserend rapport van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) blijkt dat de wereldmarkt van de handel in wilde dieren en planten een enorme omvang heeft en dat Nederland daarin een aanzienlijk aandeel neemt. De smokkel zou bovendien opvallend veel parallelen vertonen met de drugshandel, het witwassen van geld en andere goedgeorganiseerde vormen van internationale criminaliteit.