Irak eist nu intrekking alle VN-resoluties

BAGDAD/ NEW YORK, 16 JULI. Irak heeft gisteren zijn offensief tegen de Verenigde Naties verbreed met de eis dat de Veiligheidsraad alle resoluties tegen Bagdad sinds de invasie van Koeweit in augustus 1990 herroept.

Westerse woordvoerders hebben Iraks eisen van de hand gewezen, zoals ze dat ook eerder dit jaar deden, toen Bagdad in een voorgaande confrontatie met de VN met een soortgelijke eis kwam.

In een brief aan secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali schreef minister van buitenlandse zaken Ahmed Hussein al-Samaraei dat Irak aan al zijn verplichtingen krachtens de bestandsovereenkomst heeft voldaan. Daarbij wees hij erop dat Irak onder toezicht van de VN al zijn chemische, nucleaire en ballistische wapens en fabrieken daarvan heeft vernietigd, en dat is gebleken dat het geen biologische wapens bezit. De minister stelde dat het handelsembargo van de VN niet wordt gewettigd door het Handvest, en eiste dat Irak weer ongehinderd olie mag exporteren.

Amerikaanse en Britse regeringsvertegenwoordigers wezen de Iraakse eisen van de hand. De Britse VN-ambassadeur Sir David Hannay noemde de brief “larie”. Hij betwistte dat Irak de resoluties had nageleefd. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken had eerder op de dag Irak al beschuldigd van voortdurende schendingen van de resoluties van de Veiligheidsraad en een Iraakse bedreiging van het bestand in de oorlog om Koeweit gesignaleerd. Hij zei dat minister Baker contact heeft opgenomen met Boutros Ghali, en hem heeft meegedeeld dat niet mag worden toegestaan dat Irak VN-resoluties negeert. Een Amerikaanse functionaris wees er tegelijk op dat de geallieerden nog de beschikking hebben over “sterke militaire opties” in het gebied.

Irak is op het ogenblik in een hele reeks confrontaties met de VN gewikkeld. Onderhandelingen over een gedeeltelijke hervatting van Iraks olie-export onder toezicht van de VN, onder andere om voedsel voor de Iraakse bevolking te kopen, zijn opnieuw mislukt. Bagdad heeft eind vorige maand voorts geweigerd de overeenkomst over de stationering van 1.100 man VN-personeel in Irak te verlengen. Dinsdag maakte het bekend een bijeenkomst te boycotten van de commissie die zijn grens met Koeweit opnieuw heeft afgebakend. En sinds vorige week zondag weert het een groep chemische-wapendeskundigen uit zijn ministerie van landbouw, waar volgens de VN documenten over Iraks bewapeningsprogramma liggen opgeslagen.

Het hoofd van de speciale ontwapeningscommissie van de VN, Rolf Ekeus, is gisteren naar Bagdad vertrokken om met de autoriteiten te praten over deze laatste kwestie. Een eerdere afgezant heeft geen succes geboekt. (Reuter, AP)