Fusie van Koetsier en Montaigne

In augustus start in Amsterdam een voor Europa nieuwe hogere beroepsopleiding op het gebied van mode en kleding.

"The Institute of Fashion', zoals de werknaam voorlopig luidt, verzorgt opleidingen voor creatieve, technische en commerciële beroepen in de kledingindustrie en -handel. Het nieuwe instituut is een fusie van het technisch-commerciële Instituut voor Confectie Mr. Koetsier en de Mode-academie Montaigne in Amsterdam.

Het bijzondere van deze vierjarige opleiding is dat toekomstige ontwerpers, inkopers en confectie-technici zoveel mogelijk samen onderwijs krijgen en tijdens projectweken in teams samenwerken. Bovendien kunnen studenten naast de eigen studierichting modulen van andere richtingen volgen. De school hoopt op deze manier de kloof tussen de drie disciplines te dichten. Om de aansluiting van de opleiding op de markt te verbeteren, is het aantal vakken uitgebreid.

Voor de studenten modevormgeving zijn de veranderingen het grootst. Zij krijgen er in het propedeusejaar vakken bij als marketing, organisatiekunde, confectie-technische kennis en Nederlands (mondelinge en schriftelijke presentatie). Het studiepakket van de technische en economische studenten wordt uitgebreid met tekenlessen, waar men onder andere leert "platte' tekeningen te maken.

De opleiding krijgt een internationaal karakter. Vanaf volgend jaar zullen alle lessen in het Engels worden gegeven. Studenten die geen Frans of Duits kennen, krijgen deze talen erbij. Door de fusie van Mr. Koetsier en Montaigne hoopt men het onderwijs efficienter in te richten. Besparingen worden genvesteerd in nieuwe afstudeerrichtingen. Er kan nu afgestudeerd worden in kledingontwerp, textielontwerp, styling, produktie en inkoop. In de toekomst is het ook mogelijk af te studeren in logistiek, visual merchandising en retailmanagement. De opleiding krijgt een tweede fase.

    • Dieuwke Grijpma