Er zijn aanwijzingen dat de meeste ...

Er zijn aanwijzingen dat de meeste belastingontduiking plaatsvindt door mensen met hoge inkomens. Een onderzoek naar het gebrek aan maatschappelijke integratie van deze groep zou dan ook op zijn plaats zijn.

Sjiera de Vries, Universiteit van Amsterdam

Het is aan te raden dat dragers van contactlenzen handschoenen dragen bij het bereiden van pikante spijzen willen zij geen last krijgen van gecontamineerde lenzen.

Sri Soepatmi, Universiteit van Amsterdam

De veranderingen die, ter beheersing van de kosten, in gang gezet zijn in de gezondheidszorg zullen leiden tot een toename van de kosten in de sector van de geestelijke volksgezondheid.

Henk S. Smitt, Universiteit van Amsterdam