Chevènement uit top socialistische partij

PARIJS, 15 JULI. De vroegere minister van defensie Jean-Pierre Chevènement, stapt uit het bestuur van de socialistische partij (PS), omdat hij publiekelijk campagne tegen het Verdrag van Maastricht wil kunnen voeren.

De Franse president, François Mitterrand, zei eerder deze week in een vraaggesprek dat verwerping van het Verdrag van Maastricht een breuk met Europa zou betekenen. “Ik ga mijn mening als burger naar buiten brengen, niet als leider van de socialistische partij”, aldus de oud-minister. Chevènement, die geldt als representant van de linker vleugel in zijn partij, trad ten tijde van de oorlog in de Golf uit de regering, omdat hij het niet eens was met het bombarderen van doelen in Irak. (AFP)