Betere gang van zaken Landré Glinderman

Omzet en resultaat van Landré en Glinderman uit Diemen (een handelsonderneming in kapitaalgoederen) zijn in de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1991 toegenomen.

Hoewel de marktomstandigheden nog moeilijk zijn door het stagneren van de investeringen in kapitaalgoederen steeg de orderontvangst met 20 procent tot 89 miljoen gulden, zo maakte het bedrijf bekend.

De omzet steeg van 69 miljoen tot 81 miljoen gulden, een toeneming met 17 procent. Door deze hogere omzet en het lagere kostenpeil nam de winst toe van 1 miljoen tot 1,7 miljoen gulden.

De kostenbeperkende maatregelen, die vorig jaar zijn genomen, zoals afstoten van onrendabele zaken en verlaging van de voorraden zullen vooral in het tweede halfjaar de resultaten positief beïnvloeden. Vorig jaar bedroeg de winst na belastingen 3,6 miljoen gulden.