Belastingen in Rusland verlaagd

MOSKOU, 16 JULI. Het Russische parlement heeft vanmorgen tegen de zin van de regering besloten enkele belastingen op eerste levensbehoeften per 1 januari 1993 te verlagen. Accijnsen gaan van 28 naar 20 procent, terwijl de BTW wordt verlaagd van 28 tot 15 procent. Bij de BTW-verlaging gaat het onder meer om voedingsmiddelen, melkprodukten en meel.

Het parlement verwierp een voorstel van president Jeltsin om BTW op de import te heffen. Het parlement wilde de accijnzen aanvankelijk verlagen tot 14 procent. Eindelijk ging het akkoord met een compromis-voorstel van parlementsvoorzitter Khasboelatov om de accijnzen tot 20 procent te verlaging.

De Russische regering was gekant tegen elke belastingverlaging, omdat dit tot een vermindering van de overheidsinkomsten leidt. Daarmee komt de doelstelling om het overheidstekort te verminderen in gevaar. Volgens economen in Moskou beloopt het tekort zo'n 20 procent. Aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Moskou toegezegd het tekort in december tot 5 procent terug te brengen. Tekortreductie en inflatiebestrijding zijn een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een IMF-bijstandskrediet. Het IMF heeft Moskou een eerste tranche van 1 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld voor augustus. (AFP)