Asielzoekster uit Ethiopië vrij uit huis van bewaring

DEN HAAG, 16 JULI. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft gisteren opdracht gegeven de 23-jarige Ethiopische vluchtelinge die naar haar land van herkomst zou worden uitgezet vrij te laten uit het huis van bewaring waar zij verbleef.

Kosto wil eerst duidelijkheid over de situatie waarin de vrouw in Ethiopië terecht zal komen als zij wordt terug gestuurd. Hij heeft het ministerie van buitenlandse zaken gevraagd een onderzoek in te stellen. Een woordvoerder van het ministerie onderstreepte dat uitzetting van de vrouw niet van de baan is. Na informatie van het ministerie van buitenlandse zaken zal opnieuw over de uitzetting van de vrouw worden beslist. De vrouw, die banden had met het vorige regime, heeft steeds gezegd dat haar leven in Ethiopië bij terugkeer niet zeker is. Haar vader - die kolonel is - zou al geruime tijd gevangen worden gehouden. De vrouw zou zich niet bij haar familie kunnen voegen omdat zij als christelijke vrouw onmogelijk naar het zuiden van Ethiopië zou kunnen reizen.