Aantal werklozen in mei weer gedaald

DEN HAAG, 16 JULI. Het aantal geregistreerde werklozen is in mei opnieuw gedaald.

Ten opzichte van april, toen er 286.000 werklozen stonden geregistreerd, telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 13.000 minder werklozen. Deze cijfers zijn niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerd. Ten opzichte van april vorig jaar daalde het aantal geregistreerde werklozen met 19.000. In 1990 was nog sprake van een daling met ruim 40.000, in 1991 trad een daling op van 27.000. In maart, april en mei daalde het aantal werklozen dit jaar even snel als vorig jaar. In het eerste halfjaar van 1992 was het werkloosheidspercentage zowel voor mannen als voor vrouwen 4,2 procent. In 1991 lag dit percentage in het eerste helfjaar op 4,5 procent bij de mannen en 4,6 procent bij de vrouwen.

Dat probleem zou opgelost kunnen worden door een financiële injectie van een nieuwe aandeelhouder. Als dat BA is, en Continental besluit tot intensieve samenwerking met Northwest wordt via de Amerikaanse markt de ideale opening gecreëerd voor hervatting van de gesprekken tussen KLM en BA. KLM zou op dat moment juist weer erg veel aan haar troefkaart hebben. Wanneer de partijen op die manier weer bij elkaar komen brengt dat als extra voordeel met zich mee dat in één klap een ijzersterke combinatie op de wereldluchtvaartmarkt ontstaat.