Zakenman premier van Joegoslavië

BELGRADO, 15 JULI. De nieuwe premier van Joegoslavië, Milan Panic, heeft gisteren, kort nadat het federale parlement hem had geïnstalleerd, gepleit voor de demilitarisering van Bosnië onder toezicht van de Verenigde Naties. Panic beloofde “tachtig procent” van zijn tijd te zullen besteden aan het ongedaan maken van de internationale sancties tegen Joegoslavië.

Het federale parlement, dat bestaat uit afgevaardigden van Servië en Montenegro, sprak met 134 tegen 36 stemmen zijn vertrouwen uit in de 62-jarige Panic, die in 1962 met twintig dollar op zak naar de VS emigreerde en als miljonair is teruggekeerd.

Na de stemming sprak de nieuwe premier zich uit voor vervroegde parlementsverkiezingen, die ten doel zouden moeten hebben “de geloofwaardigheid in de democratisch gekozen machtsinstanties” te vergroten. Hij zei zich te willen inzetten voor de persvrijheid in het "kleine' Joegoslavië en voor de normalisering, op zo kort mogelijke termijn, van de betrekkingen van Joegoslavië met “andere landen” en met internationale organisaties als de VN, de CVSE (conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa) en de EG.

Op economisch gebied beloofde Panic maatregelen om de uit de hand gelopen inflatie te beteugelen en de economie te stabiliseren “conform de criteria van het IMF”.

De prijs die daarvoor zal moeten worden betaald, zo gaf hij toe, zal bestaan uit een verdere verlaging van de levensstandaard, een toename van de werkloosheid en een beteugeling van de staatsuitgaven.

De eerste prioriteit is echter gelegen in de beëindiging van de burgeroorlog. Volgens Panic moeten alle militaire formaties in Bosnië onder toezicht van de VN worden ontwapend en moet alle zware artillerie uit die republiek worden teruggetrokken.

Panic beloofde eveneens maatregelen die moeten leiden tot “de wederzijdse erkenning” van het "kleine' Joegoslavië en de staten die zijn voortgekomen uit het Joegoslavië van vroeger. (Reuter, AFP)