Woningraad wil meer geld voor goedkope huurhuizen

ROTTERDAM, 15 JULI. De belangenvereniging van woningbouwcorporaties, de Nationale Woningraad, wil dat het rijk meer subsidie beschikbaar stelt voor sociale woningbouw. De raad baseert deze claim op nog niet gepubliceerd onderzoek, waaruit zou blijken dat het aantal woningzoekenden voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog stijgt. Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) reageert hier met verbazing op.

Uit het onderzoek dat de raad hield onder 150 woningbouwcorporaties zou blijken dat het aantal ingeschreven woningzoekenden “in enkele jaren” met een kwart is gegroeid. De plaatselijke verschillen zijn echter groot. In Overijssel zou de vraag zelfs ruimschoots zijn verdubbeld.

Volgens N. van Velzen, directeur van de Nationale Woningraad, wordt het tekort aan goedkope huurwoningen veroorzaakt doordat er de laatste jaren minder van zulke woningen zijn gebouwd, en doordat de huren sterk zijn gestegen. Daarom vindt hij dat het rijk meer geld moet uittrekken voor de huisvesting van mensen met lage inkomens. Desnoods moeten subsidies voor koopwoningen maar verdwijnen, aldus Van Velzen.

VROM beschikte nog niet over de resultaten van het onderzoek. Een woordvoerder reageert verbaasd, omdat tot nog toe is gebleken dat er vooral behoefte bestaat aan meer dure huur- en koopwoningen. Hij wijst erop dat de kaartenbakken van woningbouwcorporaties geen betrouwbaar beeld geven van het werkelijk aantal woningzoekenden.