Weer onderzoek van EG naar plastickartel

BRUSSEL, 15 JULI. De Europese Commissie is opnieuw een onderzoek gestart naar de vorming van een plastickartel in Europa.

Vorige week hebben vertegenwoordigers van het directoraat-generaal mededinging bij een aantal chemische bedrijven in vijf Europese landen invallen gedaan. Daarbij bevond zich onder meer Shell Chemie Londen.

In 1988 werd behalve Shell ook DSM beboet voor het maken van prijsafspraken voor de plasticsoorten pvc en polyetheen. Er werd toen voor ongeveer 140 miljoen gulden aan boetes opgelegd. Naast Shell en DSM werden nog 21 bedrijven beboet. Shell moest destijds vier miljoen gulden betalen, DSM 11,5 miljoen. Bij DSM is deze keer geen inval gedaan. Wel bij LVM, een voormalige joint venture van het Franse SAV en DSM. De bedrijfstak ging destijds massaal in beroep tegen de boetes en kreeg gelijk van de rechter in eerste aanleg. De Commissie is daartegen nu in beroep gegaan bij het Hof. Het nu lopende onderzoek heeft volgens de Commissie niets met deze zaak te maken.

Ook in 1986 deed de Commissie al onderzoek naar kartelafspraken in de plastic-industrie. Toen werden vijftien bedrijven voor ongeveer honderd miljoen gulden beboet. De bedrijfstak bleek in het begin van de jaren tachtig massaal afspraken te hebben gemaakt over minimumprijzen. In die periode liep de vraag sterk terug, terwijl de de fabrikanten kampten met een overcapaciteit. Dat leidde aanvankelijk tot een prijzenoorlog en zware verliezen voor de producenten. Polyetheen wordt veel gebruikt voor plastic folie en zakken, pvc wordt toegepast bij de fabricage van pijpen en buizen.

De markt voor pvc is er nu ongeveer hetzelfde aan toe als begin jaren tachtig. De vraag naar kunststof bij de verwerkende industrie is sterk teruggelopen, terwijl het aanbod groot is. De chemiebedrijven beschikken op dit moment over enorme voorraden, die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Om de winstmarge op de verkopen enigszins in stand te houden, grijpen zij iedere gelegenheid aan om de prijzen te verhogen. Alle ondervraagde bedrijven ontkennen hierover in het geniep afspraken te maken.

Behalve bij Shell heeft de Commissie ook weer een bezoek gebracht aan het Franse Atochem, dat vier jaar geleden met BASF tot de zwaarste overtreders behoorde. Aan het onderzoek is geen klacht voorafgegaan; “het is gebaseerd op eigen informatie”, aldus de Commissie. De uitslag van het onderzoek zal naar verwachting pas over enkele maanden bekend worden.

Een woordvoerder van Shell Nederland onthield zich vanmorgen van commentaar.