Rectificatie Athlon Groep

In de zaterdagkrant van 11 juli stond dat de Athlon Groep de autoplaatwerkerij en spuitinrichting Drinkwaard in Ridderkerk heeft overgenomen en voorts dat Athlon (genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs) bestaat uit 13 bedrijven met totaal 250 werknemers en een jaaromzet heeft van 37 miljoen gulden.

Deze gegevens hebben evenwel alleen betrekking op de werkmaatschappij Care Schadeservice van Ahtlon en niet op de Ahtlon Groep.

De Athlon Groep heeft drie divisies waaronder in totaal twintig werkmaatschappijen vallen. Eén daarvan is CARE Schadeservice. Bij de Athlon Groep werken totaal 1096 personen en de jaaromzet bedraagt 789 miljoen gulden.