Noodlijdend El Aguila heeft geld nodig voor investeringen en reorganisatie; Heineken steekt geld in Spaanse dochter

AMSTERDAM, 15 JULI. Bierbrouwer Heineken steekt ten minste ruim 56 miljoen gulden in haar noodlijdende Spaanse dochter El Aguila, door in te schrijven op het grootste deel van een obligatielening die de Spaanse brouwer binnenkort wil uitgeven. De lening houdt onder andere verband met de reorganisatie bij El Aguila, waarvoor dit jaar 100 miljoen gulden nodig is.

Het is niet de eerste keer dat Heineken bijdraagt aan de reorganisatie van El Aguila, dat vorig jaar 56 miljoen gulden verlies heeft geleden en twee van de vier brouwerijen wil afstoten. Heineken, dat een belang heeft van 51 procent in El Aguila, doet echter geen mededelingen over de bedragen die tot nu toe in de Spaanse dochter zijn geïnvesteerd.

El Aguila, dat in Spanje aan de beurs is genoteerd, heeft bekendgemaakt dat het binnenkort converteerbare obligaties zal uitgeven ter waarde van 110 miljoen gulden. Bestaande aandeelhouders krijgen voorrang bij de inschrijving, aldus het persbericht. De emissie moet nog worden goedgekeurd op een voor eind deze maand geplande buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Heineken zal in elk geval inschrijven op 51 procent van de uitgifte om zijn aandeel in de Spaanse brouwer op peil te houden, aldus een woordvoerster van Heineken vanmorgen. Bovendien zal Heineken ook alle obligaties kopen die de andere aandeelhouders niet willen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat het belang van de Amsterdamse brouwer in El Aguila groter wordt op het moment dat de obligaties voor aandelen worden omgeruild.

Dat is op zijn vroegst in 1996. De obligatiehouders kunnen hun stukken na 46 en na 58 maanden omruilen voor aandelen. De looptijd van de obligaties is 5 jaar. De rente zal, aldus het persbericht van El Aguila, omstreeks 9,5 procent liggen.

De conversiekoers, die de obligatiehouders moeten betalen voor de aandelen die ze over bijna vier jaar kunnen verwerven, is nog niet bekend. De conversiekoers bepaalt de aantrekkelijkheid van de lening. Aandeelhouders die die converteerbare obligaties kopen, zien een reeks van jaren af van een hoge rente, in de hoop dat ze tezijnertijd, als ze de obligaties mogen omwisselen voor aandelen, een koerswinst kunnen behalen.

El Aguila heeft het geld nodig, aldus de woordvoerster van Heineken, voor investeringen van 200 miljoen gulden, die nodig zijn om de brouwerijen rendabeler te maken en om de afvloeiingskosten in verband met de lopende reorganisatie (100 miljoen gulden) te kunnen betalen. Het eigen vermogen van de Spaanse brouwer (355 miljoen gulden, 37 procent van het balanstotaal volgens het jaarverslag) is daarvoor ontoereikend, aldus de woordvoerster.

Door de reorganisatie van de distributie van El Aguila (een depot in Madrid is al gesloten) komen 300 arbeidsplaatsen te vervallen. Voor twee van de vier brouwerijen, die in Cordoba en Zaragosa, worden kopers gezocht. Als die niet worden gevonden, gaan de brouwerijen dicht en zullen nog eens 500 mensen hun baan verliezen. De produktie zal worden geconcentreerd in de twee brouwerijen in Madrid en Valencia.

El Aguila neemt op de Spaanse biermarkt, waar de concurrentie hevig is, de tweede plaats in. Volgens Heineken was de afzetdaling van El Aguila vorig jaar niet groter dan die van andere Spaanse brouwerijen en heeft hij zijn marktaandeel weten te behouden. De marge kon zelfs worden verbeterd, doordat meer Heineken Bier en Buckler werd verkocht. De verkoop van het eigen merk van El Aguila liep daarentegen terug. De betrokkenheid van Heineken bij El Aguila dateert van 1984, toen Heineken een belang kocht dat later werd uitgebreid tot een meerderheidsbelang. El Aguila bestond op het moment dat Heineken erin stapte uit zeven brouwerijen. Later werden drie brouwerijen afgestoten om het rendement te verbeteren. El Aguila heeft een jaaromzet van bijna 800 miljoen gulden en er werken 2.700 mensen.