NMB: Nederlandse uitgaven voor onderzoek te laag

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland zijn in vergelijking met die in andere belangrijke industrielanden laag. Ook als er wordt gecorrigeerd voor de economische structuur en de dienstensector buiten beschouwing blijft, is dat het geval volgens de NMB Postbank.