Nieuwe activiteiten Wadden leveren 37.000 banen op

ROTTERDAM, 15 JULI. Nieuwe economische activiteiten op de Waddenzee, zoals meer visserij, aardgaswinning, havengebonden industrieën, toerisme en recreatie kunnen het noorden des lands in totaal 37.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dit blijkt uit een studie van de ministeries van milieuhygiëne (VROM) en economische zaken, de waddenprovincies en waddengemeenten die vanmorgen is gepresenteerd.

Van de nieuwe banen kunnen er 29.000 in het Waddengebied zelf worden gerealiseerd, 8000 elders in Nederland en 9000 bij betrokken bedrijven die buiten het Waddengebied liggen. Om een en ander mogelijk te maken moet de "Planologische kernbeslissing' voor de Wadden worden aangepast. Wordt geen toestemming verleend voor aardgaswinning in de Waddenzee, dan loopt Nederland belangrijke economische baten zoals een substantiële bijdrage aan de schatkist mis, plus de werkgelegenheid die aan de exploratie en winning van aardgas is verbonden, aldus het rapport.