Mitterrand: nee op "Maastricht' breekt Europa

PARIJS, 15 JULI. De Franse president, François Mitterrand, heeft de Fransen opgeroepen het Verdrag van Maastricht over de Europese monetaire en politieke unie goed te keuren.

Een Frans "neen' zou het "breken van Europa' zijn, aldus Mitterrand in een gesprek met journalisten dat rechtstreeks vanuit de tuin van het presidentiële paleis werd uitgezonden.

Het Franse politieke seizoen wordt traditioneel afgesloten met het presidentiële tv-gesprek na afloop van het 14 juli-defilé op de Champs Elysées, waaraan dit keer 4.200 militairen deelnamen. Mitterrand, die zich verzoenend opstelde, bepleitte opnieuw aanvaarding van het Verdrag van Maastricht. Op 20 september zullen de Franse kiezers zich in een referendum uitspreken over de Europese Unie.

De president beklemtoonde dat het referendum over "Maastricht' gaat en niet over zijn presidentschap. “Ik heb nooit gezegd dat u voor mij stemt, als u voor Europa stemt. Dat zou machtsmisbruik en oneerlijk zijn. In deze zaak staat mijn positie niet op het spel”, aldus Mitterrand, wiens populariteit bij de Franse bevolking gering is. Volgens opiniepeilingen beoordeelt slechts zo'n 30 procent van de bevolking zijn beleid als positief.

Mede naar aanleiding van de recente blokkade-acties van vrachtwagenchauffeurs zal de socialistische regering van premier Pierre Bérégovoy komende herfst onderhandelingen over nieuwe CAO's beginnen, aldus Mitterrand, die erop wees dat een miljoen Franse werknemers geen CAO en "sociaal statuut' hebben. Hij verdedigde de “socialisten die goed hebben geregeerd”. Volgend jaar maart zijn er algemene verkiezingen in Frankrijk, waarbij de Parti Socialiste waarschijnlijk een nederlaag tegemoetgaat.

De president kondigde ook een hervorming van de wet inzake justitieeel onderzoek aan, mede naar aanleiding van de onthulling, vorige week in een krant, dat de voorzitter van de Nationale Vergadering, Henri Emmanuelli, binnenkort formeel in staat van beschuldiging zal worden gesteld wegens illegale financiering van verkiezingscampagnes van de socialistische partij. Emmanuelli was penningmeester van de Parti Socialiste in 1988 ten tijde van de presidentsverkiezingen. Het uitlekken van de beschuldiging tegen Emmanuelli wekte verontwaardiging bij de socialisten, van wie sommigen van een “politieke manoeuvre” van het justitieel apparaat spraken.

De regeringspartij toonde zich afgelopen weekeinde op een congres solidair met Emmanuelli, volgens Mitterrand een “eerlijk man”. De socialisten schaarden zich ook eensgezind achter de "feitelijke presidentskandidaat' Michel Rocard, die vorig jaar als premier plaats moest maken voor Edith Cresson. Mitterrand, gevraagd om een reactie, zei gisteren slechts dat hij de kandidaat van de partij zal steunen.

De Franse president kondigde aan dat Parijs de kernproeven op Mururoa in de Stille Oceaan zal hervatten “als andere landen hun proeven hervatten of voortzetten”. De Franse kernproeven zijn tot 1 januari 1993 opgeschort.

    • Jan Gerritsen