Gestolen goed

Met verwondering heb ik het artikel "Belastinggeld stinkt niet' (NRC Handelsblad, 8 juli) gelezen. Moet of mag de fiscus belasting heffen van gestolen goed? Dit naar aanleiding van een buit van ƒ 120.000,- bij een overval op een Grenswisselkantoor.

Professor Van Dijck (Tilburg) vindt van niet. Het Gerechtshof in Den Bosch is het daarmee eens. Staatssecretaris Van Amelsvoort gaat in beroep bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zegt dat het wel kan (evenals professor Watte, Amsterdam). Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg zegt neen. De motivering is dat de Staat de buit niet mag delen met de dief.

De motivering van de Nederlandse geleerden haal ik niet aan; laat die hun geponeerde stellingen maar onderling uitvechten. Er komen bij hen ook wel eens veranderingen van opvatting voor.

Volgens mij als gewone burger eist de billijkheid (jaren geleden werd al gesproken van het recht van de billijkheid) dat de beroofde op de eerste plaats zo veel mogelijk wordt schadeloos gesteld, dat wil zeggen dat de buit (voor zover achterhaalbaar) aan hem wordt teruggegeven en - was hij verzekerd - aan de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed. Een van de motiveringen van belastingheffing is dat de staat ook zo veel voor ons doet.

Welnu, de staat moet de burgers beschermen en niet op de eerste plaats profiteren van hun schade. Daarnaast kan de rechter straffen opleggen in de vorm van geld (als de dief nog iets heeft, wat niet aan een bestolene moet worden teruggegeven) of tewerkstelling. Over rechten van de bestolene wordt in het artikel niet gesproken.

    • K. Berger