Geldmarkt wacht gebiologeerd op Bundesbank

AMSTERDAM, 15 JULI. De geldmarkt wacht gebiologeerd op de uitslag van de Bundesbank-vergadering van aanstaande donderdag waarin over het rentebeleid besloten zal worden. Een mogelijke verhoging van de officiële tarieven in Duitsland zal niet alleen gevolgen hebben voor het renteniveau in het EMS, ook de economische bedrijvigheid zal er door geremd worden.

De laatste vergadering voor het zomerreces, waarin traditiegetrouw over de geldgroeidoelstellingen wordt gesproken, belooft een zware vergadering te worden. De argumenten voor en tegen een renteverhoging zijn min of meer in evenwicht. Voor een renteverhoging pleiten de hoge inflatie, de uitbundige geldgroei en het vertrouwensverlies dat de Bundesbank de afgelopen twee jaar heeft opgelopen. De geldgroei bedraagt nu 9 procent op jaarbasis, terwijl volgens de doelstelling van de Bundesbank maximaal 5,5 procent was toegestaan. Het probleem is echter dat bij een omgekeerde rentestructuur (geldmarktrente hoger dan de kapitaalmarktrente) een verdere verhoging van de korte rente contraproduktief werkt, omdat gezinnen en bedrijven extra gestimuleerd worden om hun langlopende spaartegoeden om te zetten in kortlopende deposito's (vanwege de hogere rente). De geldgroei versnelt hierdoor. Een tweede argument tegen een renteverhoging is dat de economische groei in verschillende EMS-landen geremd wordt doordat het ankerland Duitsland een hoge rente dicteert. Lamont en Sapin, de Engelse en Franse minister van Financiën, hebben hierover hun bezorgdheid geuit, met als oogmerk de meningsvorming bij de Bundesbank te beïnvloeden. Het verleden heeft geleerd, dat de Bundesbank zich weinig laat leiden door de belangen van andere Europese landen, de Europese monetaire integratie ten spijt.

In feite is er nog een weg die de Bundesbank kan bewandelen, te weten een technische verhoging van de toelaatbare geldgroei. Dat is te rechtvaardigen omdat de reële economische groei hoger uitvalt dan voorheen geraamd werd. Indien men voor deze optie kiest en deze goed presenteert, kan de rente onveranderd blijven omdat voorkomen wordt dat de markt de maatregel interpreteert als een versoepeling.

Onder invloed van de toenemende onzekerheid over het Duitse rentebeleid liepen de tarieven aan de lange kant van de geldmarkt op. Voor driemaands interbancaire deposito's moest maandag 9,53 procent worden betaald, 6 basispunten meer dan aan het eind van de vorige verslagweek. De korte tarieven daalden daarentegen iets door de wat ruimere geldmarkt. Dit kwam tot uitdrukking in het contingentsverbruik. Het gezamenlijke bankwezen wist nog eens 1 procent te besparen. Inmiddels is 89 procent van de periode verstreken terwijl slechts 86 procent van het contingent is verbruikt.

Ook DNB wacht blijkbaar met spanning op de "witte rook uit het Duitse Vaticaan'. Zij maakte een speciale belening bekend met een looptijd van slechts twee dagen (woensdag en donderdag). Kennelijk wil zij de handen vrij houden om een mogelijke Duitse renteverhoging te kunnen volgen.

Bron: Economisch Bureau NMB Postbank Groep