Geen concessies aan Italianen in conflict om melk

BRUSSEL, 15 JULI. Binnen de EG bestaat nog steeds geen zicht op een oplossing voor het Italiaanse melkconflict. De Nederlandse minister Bukman liet gisteren tijdens de raad van Europese ministers van landbouw doorschemeren dat de controle op "zwarte' melk wel eens kan verminderen, indien de Italianen meer mogen produceren.

De Italiaanse minister van landbouw, Fontana, zal snel een decreet uitvaardigen om de regels voor de produktiebeperking in de zuivelsector in zijn land in te voeren. Maar die toezegging is voor Nederland en andere landen geen aanleiding om toe te geven aan de Italiaanse wens om een hoger melkquota toegewezen te krijgen. Italië heeft zich nooit gehouden aan het in 1984 ingevoerde systeem van de superheffing. Als Italië nu toch extra melk krijgt, zal dat de motivatie om in Nederland te controleren niet bevorderen, zo liet Bukman zijn collega's weten.

Bukman uitte ook scherpe kritiek op de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG. Die heeft volgens Bukman “een schuldgevoel” omdat zij de afgelopen acht jaar tekort is geschoten bij het controleren van de Italianen. Bukman wil weten waarom de Commissie niet eerder heeft ingegrepen en hoeveel Italië nu eigenlijk nog schuldig is aan niet-afgedragen superheffing.

Italië heeft een officieel melkquotum van 9 miljoen ton en het wil toe naar 9,9 miljoen ton. In werkelijkheid produceert het land 11,5 miljoen ton. Minister Fontana heeft gezegd dat de Italiaanse regering een programma zal uitvoeren voor de 'uitkoop' van boeren. Daardoor zou de werkelijke produktie in drie jaar tijd met 1,6 miljoen ton verminderen en dus precies uitkomen op de gevraagde 9,9 miljoen ton.

Landbouwcommissaris MacSharry zei gisteren dat de Europese Commissie de door Italië aangekondigde maatregelen zal bestuderen en na de zomer verslag zal uitbrengen aan de ministers. Daarbij zal de Commissie aangeven langs welke wegen het geschil zou kunnen worden opgelost. De Commissie wil daarbij ook rekening houden met de klacht dat Italië bij de introduktie van de superheffing een te klein quotum kreeg toebedeeld.

De Britse minister van landbouw Gummer, die dit halfjaar het voorzitterschap bekleedt van de EG, liet er geen misverstand over bestaan dat die procedure geenszins impliceert dat er al een compromis bestaat over verhoging van het Italiaanse melkquotum.