Code Napoléon

In NRC Handelsblad van 10 juli wekt de titel van een artikel op pagina vier: "Nieuw wetboek van strafrecht vervangt de Code Napoléon' de gedachte dat de Code Napoléon hetzelfde is als het wetboek van strafrecht.

Dit is niet correct, de Code Napoléon is een verzamelnaam voor drie wetboeken namelijk, de Code Pénal (wetboek van strafrecht), de Code Civil (het burgerlijk wetboek) en de Code de Commerce (het handelswetboek).

En nu wordt de Code Pénal vervangen door een nieuw wetboek van strafrecht.

    • J.P. Voorhuijzen