Brabantse boeren en GS op één lijn

DEN BOSCH, 15 JULI. Geen enkel Brabants boerenbedrijf zal door de invoering van een nieuw streekplan in gevaar komen. Dat zijn gisteren het college van Gedeputeerde Staten en de gewestelijke raad van het Landbouwschap in een gezamenlijke verklaring overeengekomen.

Alleen als in kwestbare natuur- en landschapsgebieden uitbreiding terwille van de continuïteit onmogelijk is, zal in onderling overleg een geschikt alternatief of een financiële compensatie gegeven worden. Een commissie van deskundigen zal in die gevallen adviseren.

Een actiecomité van boeren, die meenden door het oorspronkelijke ontwerp-streekplan ernstig in de uitvoering van hun bedrijf te worden belemmerd, reageerde positief op de overeenkomst. Voorzitter ir. A. Latijnhouwers van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond NCB zei dat “in grote mate is tegemoet gekomen aan onze eisen”.

De Brabantse Milieufederatie daarentegen sprak van “een zwarte dag voor landschap, natuur en milieu”. D66 noemt het bijgestelde ontwerp “een schoffering van Provinciale Staten” omdat dit hoogste orgaan in de provincie drie dagen voor de behandeling op vrijdag aanstaande wordt geconfronteerd met “geheel nieuwe feiten”. D66 zal daarom om uitstel van de behandeling vragen. Naar verwachting zullen daarentegen het CDA en de PvdA, die samen met de VVD een meerderheid in de provinciale hebben en het college van GS vormen, akkoord gaan met het ontwerp-streekplan. In de gewijzigde opzet zijn de voornaamste uitgangspunten, die het CDA Noord-Brabant gisteren formuleerde, terug te vinden.