Betuwelijn

In de discussie over de Betuwelijn ontbreekt ten minste één alternatief.

Er ligt sinds het begin van deze eeuw een spoor van Antwerpen, via Weert naar Mönchen-Gladbach. Het Nederlandse gedeelte is in de Eerste Wereldoorlog - omdat Nederland neutraal was - buiten gebruik gesteld. Nadien is dat zo gebleven, omdat Nederland geen belang had bij faciliteiten voor Antwerpen. In België bestaat nog steeds belangstelling voor dit spoor. Er zou dienen te worden onderzocht of de argumenten van toen nu nog steeds zo geldig zijn dat ze de Betuwelijn rechtvaardigen. Of mag de controverse Rotterdam-Antwerpen zo langzamerhand naar de folklore worden verwezen.

    • Hans Wartena