Beschaafd afscheid voor Neil Kinnock

Het is Neil Kinnock niet vaak overkomen, maar toen hij gisteren voor de laatste keer als leider van de Labour-oppositie het Lagerhuis betrad om er deel te nemen aan het vragenuurtje van de premier, werd hij toegejuicht door de Conservatieven. De toespraak van staatssecretaris Tim Yeo van gezondheid werd er door onderbroken.

Zaterdag kiest de partijtop van Labour een opvolger voor de 50-jarige Neil Kinnock en volgende week zal zijn plaats tegenover de premier waarschijnlijk zijn ingenomen door John Smith, tot dusver schaduwminister van financiën. Negen jaar leidde Kinnock Labour en na zijn tweede verkiezingsnederlaag in april van dit jaar kwam hij tot de onvermijdelijke conclusie dat zijn tijd gekomen was.

Het werd een sober en waardig afscheid. De Britse premier, John Major, vroeg Madam Speaker verlof om zijn opponent te mogen bedanken voor diens onverdeelde steun in tijden van crises, zoals de Golfoorlog en de kwestie-Joegoslavië en “bij de vele gelegenheden wanneer hij en ik ons privé met dergelijke zaken moesten bezighouden en hij, zonder uitzondering, de vertrouwelijkheid van die gevallen respecteerde. Ik ben erg blij hem publiekelijk en met warmte te kunnen bedanken”. Het antwoord van de Labourleider, die in zijn hoogtijdagen zeer welsprekend tekeer kon gaan tegen de regering, op de publieke lof duurde maar één zin: “Ik heb het als een grote eer beschouwd om mijn land te kunnen dienen op de manier die ik kon en ik wens het land alsmede zijn volk nog groter succes in de toekomst.”

Kinnock, die sinds zijn 28ste in het parlement zit, zal zijn zetel voor Zuid-Wales blijven bezetten. Het salaris van Kinnock, die nooit een vak heeft geleerd, wordt door zijn terugtreden gehalveerd tot 30.000 pond en hij raakt zijn officiële auto met chauffeur alsmede zijn uitgebreide staf kwijt.

Hoe lang hij nog in het Lagerhuis zal blijven is onzeker. Kinnocks naam wordt onder meer genoemd als toekomstig Europees commissaris voor het milieu. De Conservatieve regering heeft daar in beginsel geen bezwaar tegen, al zou dat betekenen dat de huidige tweede Britse commissaris, Bruce Millan, zijn functie zou moeten opgeven.