Zaligverklaring (2)

Wat een kinderachtig en ongenuanceerd geschrijf van Martin van Amerongen. Het gebeuzel van hem over de zaligverklaring in het begin van zijn bijdrage, zullen velen, ook rooms-katholieken met een glimlach verwerken. Maar wat dan volgt over de Catechismus getuigt van gebrek aan kennis van de situatie.

Er bestaat sinds 1966 De Nieuwe Katechismus. Ik citeer uit het Voorwoord: “Al wat levend is, zal en zich zelf blijven en zich vernieuwen. De boodschap van Christus is levend. Zo tracht De Nieuwe Katechismus het eeuwig geloof te verkondigen in eigentijdse vorm.” Dit bracht een heel ander soort boek met zich mee. De vroegere katechismus legde zich toe op korte formuleringen, om wille van het geheugen. Deze geloofsverkondiging voor volwassenen wil nuttig zijn op een andere manier: door in gewone taal de boodschap te verkondigen, daarbij ruim tijd nemend om achtergronden duidelijk te maken en eigentijdse vragen te verhelderen in het licht van het Evangelie.

    • J. de Wolf