Zaligverklaring (1)

De tekst van de column van Martin van Amerongen in NRC Handelsblad van 10 juli beantwoordt niet aan de titel en dat is op zichzelf al slecht. Ook ik plaats mijn vraagtekens bij zaligverklaringen.

De bekende Japanse schrijver Shusaku Endo heeft eens gezegd dat hij zich als katholiek voelt als een persoon die in een jas zit, die te nauw voor hem is geworden, maar dat hij desondanks dat jasje niet uitdoet, maar het verstelt. Die opmerking heeft mij destijds als katholiek getroffen en ik herken mijzelf daarin. Wellicht houdt Endo ondanks alles toch van de kern van het christendom en dat is van de liefde, het respect voor de medemens. Van dat respect getuigt het artikel van Van Amerongen niet.

Hij is bovendien slecht genformeerd over de geschiedenis van het rooms-katholicisme, want hij citeert uitgebreid de Catechismus der Nederlandse Bisdommen, die al zo'n veertig jaar niet meer op rooms-katholieke scholen gebruikt wordt.