Wijziging wet: hogere straf voor milieudelicten

DEN HAAG, 14 JULI. De straffen op milieudelicten worden aanzienlijk verhoogd.

Dat blijkt uit een wijzigingsvoorstel voor de Wet op Economische Delicten. Als de wijziging wordt doorgevoerd, kunnen straffen worden opgelegd van ten hoogste vier jaar of een boete van 100.000 gulden. Nu kunnen dergelijke delicten met hooguit zes maanden cel of een boete van 25.000 gulden worden bestraft.