Smallenbroek stapt uit ziekenhuiscommissie

DEN HAAG, 14 JULI. Mr. A.G. Smallenbroek, voorzitter van de commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen, is op eigen verzoek door staatssecretaris Simons (volksgezondheid) ontheven van zijn funktie. Smallenbroek, oud-burgemeester van Smallingerland, had naar eigen zeggen te weinig bevoegdheden als voorzitter.

De commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen, die sluiting of inkrimping van ziekenhuizen coördineert, had vorig jaar oktober collectief het vertrouwen in voorzitter Smallenbroek opgezegd. Hem werd eigenzinnig optreden verweten. Hij zou gemachtigden passeren die namens de commissie allerlei zaken met de ziekenhuizen regelen, met name op het gebied van onroerend goed.

Hoewel Smallenbroek na oktober de maandelijkse vergaderingen bleef voorzitten, werden de meeste besluiten schriftelijk afgehandeld. Na vragen van het VVD-Tweede-Kamerlid en oud-staatssecretaris van volksgezondheid D. Dees vroeg staatssecretaris Simons het particuliere adviesbureau IKON-beleidsconsulenten in Amsterdam om een onafhankelijk advies over de gewenste structuur en werkwijze van de commissie. Smallenbroek zag in de nog niet gepubliceerde adviezen van de consulenten aanleiding om zijn positie beschikbaar te stellen, aldus een woordvoerster van het ministerie van WVC. Hij blijft als raadsadviseur aan het ministerie verbonden.

Smallenbroek werd in maart 1991 benoemd tot voorzitter van de commissie nadat hij na een vertrouwenscrisis het burgemeesterschap van Smallingerland had neergelegd. Dit naar aanleiding van een nachtelijk uitstapje met burgemeester Faber van Hoogeveen in Zwolle. Daar hadden ze, beiden in kennelijke staat, de weg naar een nachtclub gevraagd.

Al snel na het aantreden als voorzitter van de commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen begonnen de eerste problemen. Volksgezondheid nam aanvankelijk geen maatregelen, maar voerde slechts gesprekken met enkele betrokkenen.