Ruzie tussen EG en Japan over dumping van cassettes

BRUSSEL, 14 JULI. De importheffingen waarmee de EG vorig jaar dumping van Japanse audiocassettes probeerde tegen te gaan, hebben niets geholpen. De Japanse producenten zijn er, integendeel, in geslaagd hun prijzen nog verder te verlagen, waardoor de Europese industrie vrijwel is vernietigd.

De Europese Commissie heeft dit vrijdag in een felle verdediging van de heffingen aan de anti-dumping commissie van de GATT laten weten, waarbij Japan vorig jaar in beroep ging tegen de EG. De Commissie verwijt Japan grof misbruik te maken van de beroepsprocedure, zo zeiden ambtelijke bronnen gisteren in Brusssel.

De Europese chemische industrie bracht de Commissie met een klacht in januari 1989 tot maatregelen tegen de export naar Europa van te goedkope geluidsbandjes. De Commissie deed daarop een onderzoek en kwam in 1991 met een aantal voorlopige importheffingen. De Japanse firma's Maxell, TDK, Sony en Fuji worden door Brussel als belangrijkste dumpers gezien. Samen veroverden zij meer dan zeventig procent van de Europese markt, de grootste ter wereld voor audiobandjes. Tegelijkertijd bleef de Japanse markt, de op één na grootste markt ter wereld, vrijwel volledig gesloten voor buitenlandse concurrenten.

De gevolgen voor de Europese industrie waren zeer aanzienlijk. Begin jaren tachtig voorzagen nog “verscheidene Europese fabrikanten” in ongeveer de helft van de Europese vraag. Nu zijn er volgens de Commissie nog maar twee over: BASf, die enorme verliezen leidt op geluidsbanden, en Agfa-Gevaert dat onlangs besloot zich uit deze markt terug te trekken.

“De zaak vóór anti-dumpingmaatregelen kan niet sterker zijn”, zo stelt de Commissie. Het Japanse beroep op de GATT-procedure wordt "uitzonderlijk' genoemd, te meer daar de Japanse producenten niet bestreden dat de nationale markt zo goed als gesloten is voor Europese produkten. Ook erkennen zij dat hun tapes op de Japanse markt veel duurder zijn dan in Europa.

Brussel wil nu dat Japan zijn "onredelijke claim' terugtrekt uit de beroepsprocedure en de binnenlandse markt openstelt voor Europese import.

    • Folkert Jensma