Ondanks negatief advies Raad van State; Kabinet wil identificatieplicht

DEN HAAG, 14 JULI. Het kabinet houdt vast aan het invoeren van een beperkte identificatieplicht ondanks het bezwaar van de Raad van State dat het wetsvoorstel "discriminerend en incriminerend optreden in bepaalde gevallen' in de hand kan werken. De Raad van State is voorstander van een algemene identificatieplicht.

Minister Hirsch Ballin van justitie heeft het wetsontwerp gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. De identificatieplicht geldt bij zwartrijden in het openbaar vervoer en bij wedstrijden in het betaald voetbal als sprake is van verdenking van strafbare feiten of ordeverstoring. Men moet zich kunnen identificeren tegenover de belastingdienst bij aanvraag van een Sofi-nummer, tegenover de werkgever bij indiensttreding, bij financiële instellingen voor transacties en bij een notaris voor het opmaken van een akte. Voorts geldt de verplichting op de werkvloer tegenover ambtenaren van uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten en ambtenaren die belast zijn met controle op illegale arbeid en ten slotte bij het vreemdelingentoezicht voor controle op illegaal verblijf.

Paspoort, rijbewijs of de nieuwe nationale identiteitskaart zijn voldoende om zich te identificeren. Minister Hirsch Ballin houdt vast aan de verplichting dat werknemers zich kunnen identificeren tijdens het werk. Registratie bij de werkgever alleen acht hij onvoldoende omdat in de bouw en in de havens de administratie van de werknemers niet op de plaats van arbeid aanwezig is. Ook wil hij de controle niet beperken tot fraudegevoelige bedrijfstakken, omdat zwart werken zich daartoe niet beperkt.

Voor de Partij van de Arbeid, die in februari het nauwelijks gewijzigde wetsvoorstel nog “te gek voor woorden” noemde, is het wetsvoorstel nu een stap in de goede richting. Met name het feit dat identificatie met een rijbewijs voldoende is en miljoenen werknemers niet gedwongen worden een apart identiteitsbewijs bij zich te dragen, noemt een woordvoerster van de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer een hele verbetering. Eerder maakte de PvdA zich er sterk voor dat werknemers zich alleen bij indiensttreding zouden hoeven te identificeren. Werknemers mochten volgens de Partij van de Arbeid niet gedwongen worden dure nieuwe identificatiepapieren aan te schaffen.