Nederland grootste Europese exporteur van tabakswaren

Nederland is de grootste exporteur van tabaksprodukten in de Europese Gemeenschap, vóór Groot-Brittannië en Duitsland.

Al tien jaar lang stijgt de uitvoer van sigaretten en shag. In 1982 werden nog maar 35,5 miljard sigaretten en 11,6 miljoen kilo kerftabak geëxporteerd met een een waarde van 1,2 miljard gulden. In 1991 ging het om 77 miljard sigaretten en 8,1 miljoen kilo tabak met een waarde van 3,1 miljard gulden. Dit bedrag is gelijk aan de totale inkomsten van de Nederlandse overheid aan accijns en BTW op de binnenlandse consumptie. Dit blijkt uit cijfers uit het jaaroverzicht van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie over 1991.

Meer dan 90 procent van de export blijft binnen de EG. Vooral in Frankrijk en Italië maakt de Nederlandse sigaret furore. De vereniging zegt dat ondanks de tegenwerking van de nog steeds bestaande monopolies in die landen en van de nationale overheden de Nederlandse industrie "een unieke positie' heeft weten te verwerven. De belangstelling voor de Nederlandse shag komt vooral uit Duitsland, België en Luxemburg.

De Nederlandse sigarettenproduktie steeg vorig jaar van 78,3 miljard naar een record van 87,1 miljard stuks, het vijfvoudige van de binnenlandse verkoop. De produktie van shag nam toe van 30,2 naar 31,2 miljoen kilo. De binnenlandse verkoop van sigaretten nam vorig jaar toe van 17,3 tot 18,4 miljard stuks en die van tabak van 17,1 naar 17,9 miljoen kilo.