Na overtreden van snelheid auto niet vaak afgepakt

DEN HAAG, 14 JULI. De richtlijn van het ministerie van justitie die bepaalt dat auto's bij grove snelheidsovertredingen in beslag genomen mogen worden, werkt niet goed.

Veel rechters blijken inbeslagneming een te zware straf te vinden voor snelheidsovertredingen en er treden problemen op als de bestuurder niet de eigenaar van het voertuig is. Dat blijkt uit een evaluatie door de verkeerscommissie van het Openbaar ministerie van de richtlijn van de procureurs-generaal die vorig jaar werd afgekondigd. Van de 344 voertuigen die volgens de richtlijn in beslag genomen zijn, blijken 295 te zijn teruggegeven. Veertien zijn door de rechter verbeurd verklaard en in 35 gevallen moet nog een beslissing genomen worden. Dat de rechter in 49 gevallen besliste dat inbeslagneming een te zware straf was, vond de verkeerscommissie van het Openbaar Ministerie ongewenst.