Medische hulp van EG aan Rusland

BRUSSEL, 14 JULI. Rusland krijgt van de EG een lening van 150 miljoen ecu voor de aanschaf van voesel en medicijnen. De EG-ministers van financiën hebben daartoe gisteren in Brussel besloten.

Het bedrag maakt onderdeel uit van een krediet van in totaal 1,25 miljard ecu dat de EG eerder toezegde aan de Sovjet-Unie. Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ontstonden problemen over de verdeling van het het geld. Inmiddels is bepaald dat Rusland recht heeft op een lening van in totaal 499 miljoen ecu. De rest van het bedrag is verdeeld over de overige GOS-republieken.

Als enige republiek van de voormalige Sovjet-Unie weigert Rusland zich bij voorbaat te onderwerpen aan internationale arbitrage indien een conclict zou ontstaan met de EG over naleving van de leningsvoorwaarden. Daarom houdt de EG de lening voor Rusland nog steeds geblokkeerd. Maar gezien de noodsituatie in het land, hebben de minister gisteren een uitzondering gemaakt. De rest van lening blijft geblokkeerd todat Moskou toegeeft.

De ministers van financiën hebben gisteren ook besloten om Albanië een schenking te geven van 70 miljoen ecu. “Een lening kan dat land toch niet terugbetalen”, aldus een ambtenaar.