EG-ministers stemmen in met convergentieplan

BRUSSEL, 14 JULI. De EG-ministers van financiën hebben met instemming kennisgenomen van het zogenoemde convergentieplan, waarin Nederland aangeeft op welke wijze het zal voldoen aan de criteria die gelden voor toelating tot de Europese monetaire unie. Dit bleek gisteren op vergadering van de ministers van financiën in Brussel.

Wel stellen de EG-partners dat Nederland er voor moet zorgen dat de inflatie onder controle blijft. “Het is wenselijk dat de recente inflatiestijging zo spoedig mogelijk wordt gekeerd.” Minister Kok van financiën zei dat die waarschuwing niet aan dovemansoren is gericht. Het kabinet heeft al aangekondigd dat de BTW per 1 oktober met 1 procentpunt zal verlagen. Daardoor zal de inflatie mogelijk dit jaar al onder de 4 procent zakken, aldus Kok.

Kok is niet tevreden met een verlaging van de inflatie tot 3,5 procent. “Het is onze ambitie om volgend jaar niet boven de 3,5 procent uit te komen, maar op de wat langere termijn vind ik 3,5 procent te hoog”, zo zei Kok na afloop van de vergadering.

In de conclusies over het Nederlandse convergentieprogramma zetten de ministers van financiën ook een kritische kanttekening bij “de buitensporig lage participatie aan het arbeidsproces”. In dit verband is het volgens de ministers van belang om “nauwkeurig” na te gaan of de maatregelen van de Nederlandse regering inzake de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wel het beoogde effect sorteren. Kok zei dat de aankondiging van de maatregelen al het “anticiperende” effect hebben gehad, dat “mensen niet langer in rotten van drie naar de WAO worden gestuurd”.

De BTW-verlaging betekent een globale lastenverlichting. Daarmee wordt volgens Kok een draagvlak gecreëerd waarbij de sociale partners bereid zijn tot inkomensmatiging. Kok vindt dat tevens ruimte moet worden gevonden voor gerichte lastenverlaging ten behoeve van de laagste inkomensgroepen. “We moeten spelen binnen de driehoek: terugdringing van het financieringstekort, gerichte daling van de lastendruk en evenwichtige koopkrachtontwikkeling”.

Kok heeft zijn collega's ervan overtuigd dat de voorgenomen reduktie van het Nederlandse financieringstekort niet zal lijden onder een wat tragere groei dan voorzien. Ook na 1994, als een nieuw kabinet zal aantreden, zal Nederland de doelstellingen in het convergentieplan blijven nastreven, aldus Kok.