Duits tolplan ontmoet kritiek

ROTTERDAM, 14 JULI. De hernieuwde plannen van de Duitse minister van transport G. Kreuze om tol te heffen voor het gebruik van de Autobahn, zijn bij de organisaties voor het wegtransport slecht gevallen.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), waarin grote vracht- en busondernemingen verenigd zijn, vindt dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) tijdens de informele EG-transportraad eind deze week stelling moet nemen tegen de Duitse plannen. De minister kent de plannen nog niet precies en wil onderzoeken of deze voldoen aan de Europese regelgeving. Als dat niet zo is zal Maij-Weggen ze bestrijden, aldus een woordvoerster van haar ministerie.

De Duitse plannen komen erop neer dat Nederlandse vrachtrijders, busvervoerders en personenauto's een vignet moeten aanschaffen om gebruik te mogen maken van de Duitse Autobahn. Buitenlandse gebruikers van het Duitse wegennet betalen zo mee aan het onderhoud, is de redenering van de Duitsers, die nu alleen opdraaien voor de kosten. De Duitse motorrijtuigenbelasting (11.000 gulden) behoort tot de hoogste in Europa.

Vergelijkbare tolplannen van de Duitsers uit 1990, werden in mei door het Europese Hof in Luxemburg afgewezen. De plannen waren in strijd met het recht in de Europese Gemeenschap dat de aantasting van vrije concurrentieverhoudingen verbiedt.

Dat Kreuze nu weer met tolplannen komt, heeft volgens Rik Ohm, van NOB-Wegtransport te maken met voorstellen die zijn gedaan op de laatste EG-transportraad. Transportcommissaris Van Miert heeft toen een samenhangend pakket maatregelen voor het wegvervoer gepresenteerd. Het minimum-niveau van brandstofaccijns is gesteld op 57 cent per liter, het minimum-niveau voor de wegenbelasting op circa 3000 gulden en het is voor lidstaten afzonderlijk mogelijk tolsystemen in te voeren. De Duitse plannen kunnen alleen doorgaan als de maatregelen van Van Miert worden goedgekeurd door alle EG-lidstaten.

Volgens H.E. Runia, secretaris internationale zaken van KNV, is het hek van de dam als het Duitse tolsysteem niet wordt afgewezen. Hij voorziet veel praktische problemen. “Straks voeren andere landen ook een tolvignet in en rijdt een vrachtwagen rond met twaalf vignetten”, aldus Runia. Zowel NOB-Wegtransport als KNV ziet meer in het doorberekenen van kosten door accijnsverhoging.