Centrale bank wil Noro's oprichter gaan beknotten

ROTTERDAM, 14 JULI. De grootste particuliere beleggingsinstelling van Nederland, Noro in Zeist, heeft problemen met de richtlijnen van de Nederlandsche Bank. Dit heeft de nieuwe president-directeur dr. I.J.J. Heesterbeek gisteren verklaard na afloop van zijn eerste persconferentie.

De Nederlandsche Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat oprichter-grootaandeelhouder-commissaris J.A. Fentener van Vlissingen in vier fondsen zijn belang moet terugbrengen tot 5,1 procent (de deelnemingsvrijstelling). Tot nu toe was het niet ongewoon dat Fentener van Vlissingen in Noro-fondsen voor meer dan vijftig procent participeerde. “Ik heb er vrede mee als Fentener van Vlissingen geen meerderheid heeft, maar vijf procent vind ik een beetje weinig”, aldus Heesterbeek.

Het probleem voor Noro is dat de eisen van de Nederlandsche Bank komen nadat Noro in opspraak is geraakt. Heesterbeek zei dat het niet de bedoeling is op dit moment nieuwe investeerders aan te trekken. Hij wil juist eerst een nieuwe strategie ontwikkelen. Die volgorde zou doorkruist kunnen worden door de Nederlandsche Bank. Volgens Noro heeft de Nederlandsche Bank echter wel begrip deze situatie. Noro verwacht dat de centrale bank snel een vergunning kan afgeven voor de vier fondsen.

De gesprekken tussen de Nederlandsche Bank en Noro hebben op zich niet te maken met de problemen die Noro vorig jaar heeft gehad met boze aandeelhouders. Vorig jaar zijn, na een onderzoek van organisatiebureau Horringa & De Koning, twee van de drie directeuren, waaronder Fentener van Vlissingen zelf, opgestapt en is besloten scheiding aan te brengen tussen directie, bestuur en aandeelhouders.

De gesprekken met Noro zijn volgens de Nederlandsche Bank gevoerd vanwege de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, die vorig jaar in werking is getreden. Alle open beleggingsinstellingen zijn getoetst. Volgens de woordvoerder van de Nederlandsche Bank zijn die gesprekken vrijwel allemaal afgerond. Noro blijkt tot de uitzonderingen te behoren.

Uitgangspunt van de toetsing is, volgens de Nederlandsche Bank, dat bestuurders geen grote belangen mogen hebben in een beleggingsfondsen. De maatregel dient om belangenverstrengeling te voorkomen ter bescherming van de belegger. De preventieve maatregel dat een bestuurder maar iets meer als vijf procent mag hebben is een interpretatie van de Nederlandsche Bank en staat niet in de wet.

Voor de andere 31 fondsen van Noro heeft de beleggingsinstelling geen aanvraag ingediend. Dit zijn buitenlandse of besloten fondsen voor een geselecteerd publiek. In het totaal had Noro in september 1991 2,6 miljard gulden aan beleggingen. Heesterbeek schat het eigen vermogen van alle fondsen tezamen boven de 50 procent, of te wel meer dan 1,3 miljard gulden.