Bush beëindigt formeel aanmaak van plutonium

KENNEBUNKPORT, 14 JULI. De Amerikaanse president, Bush, heeft gisteren aangekondigd dat de Verenigde Staten de produktie van verrijkt uranium en plutonium, de belangrijkste bestanddelen voor de vervaardiging van kernwapens, staken.

Amerikaanse functionarissen gaven overigens toe dat de produktie van verrijkt uranium en plutonium al enige tijd geleden was gestaakt, die van plutonium in 1988 en die van verrijkt uranium zelfs enkele jaren daarvoor.

“Ik heb vandaag een aantal principes naar voren gebracht die als richtlijn moeten dienen voor onze pogingen de non-proliferatie de komende jaren te bevorderen”, zo maakte Bush gisteren bekend in zijn vakantieverblijf in Kennebunkport, in de staat Maine.

De president verklaarde verder dat de Verenigde Staten er voortaan in hun betrekkingen met andere staten rekening mee zullen houden welk nucleair beleid het betreffende land volgt. Ook zal Washington met zijn bondgenoten bestuderen welke stappen kunnen worden genomen tegen staten die het verdrag tegen de proliferatie van kernwapens schenden. Om regelmatig inspecties te kunnen uitvoeren dient er volgens het Witte Huis een speciaal fonds te worden ingesteld.

Waarnemers stelden dat de aankondiging van Bush vooral diende om politiek kapitaal te slaan uit een omstandigheid die zich de laatste jaren onvermijdelijk had opgedrongen aan de Amerikanen. Veel commentatoren wezen er ook op dat de aankondiging van Bush precies samenviel met het begin van de Democratische conventie in New York.

“Dit is wapenbeheersing zonder pijn”, aldus Stan Norris, een bewapeningsdeskundige van de Defensieraad voor Natuurlijke Hulpbronnen. Hij noemde de stap van Bush “een wanhoopsdaad om de indruk te wekken dat hij iets doet, maar in werkelijkheid gaat het om lege gebaren”. Volgens Norris zijn de Verenigde Staten niet langer in staat om plutonium te maken omdat de drie reactoren waar dit gebeurde sinds 1988 wegens technische problemen buiten werking zijn gesteld. Daarna hebben de Amerikanen zich op de produktie van tritium gericht in plaats van plutonium.

De Verenigde Staten beschikken hoe dan ook over grote voorraden plutonium en verrijkt uranium. Bovendien komt er door de ontmanteling van grote hoeveelheden kernwapens overeenkomstig ontwapeningsakkoorden met Rusland en andere leden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten veel nieuw nucleair materiaal beschikbaar. (Reuter, AFP)