Boekenverkoop steeg in 1991

AMSTERDAM, 14 JULI. Nederlandse huishoudens hebben in 1991 28,2 miljoen boeken gekocht; ongeveer 4,7 exemplaren per gezin. Dat is ruim 5 procent (1,4 miljoen boeken) meer dan in de voorgaande jaren. Het gemiddelde aankoopbedrag lag op 22,75 gulden per boek. Dat is 5 procent lager is dan de jaren ervoor.

Uit het jaarverslag van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) blijkt dat dit komt door de flink gestegen verkoop van boeken in de goedkopere genres (vooral fictie) en door een kleinere toename van de afzet in de duurdere genres (vooral non-fictie).

Vooral lager en middelbaar opgeleiden kochten in 1991 meer boeken. Hoger opgeleiden kochten ook meer boeken, maar tegen een lager aankoopbedrag.

Met name fictie ging in 1991 grif over de toonbank. Het aantal verkochte exemplaren steeg met 1,2 miljoen in vergelijking met 1990. Bij de literatuur en kinderboeken bleef het niveau even hoog als in 1990.