Arachne geeft vrouwenbeweging advies bij lobbyen; Makelaarfunctie voor adviesbureau

DEN HAAG, 14 JULI. Lobbyen was eind jaren zeventig een vies woord in de vrouwenbeweging. Het werd geassocieerd met politiek als een gehaaid machtsspel van mannen, waaraan vrouwen niet wilden deelnemen. De laatste jaren is dit veranderd. Sinds 1 januari beschikken vrouwenorganisaties zelfs over een "lobby-adviesorgaan': Arachne - Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid.

“Als je politici wilt overtuigen en je draagt de juiste feiten aan, heb je het halve werk gedaan”, meent mr. T.E. van Dijk (42), deze maand benoemd als directeur van het vrouwenadviesbureau. “Onze eerste taak is die informatie te geven: wanneer houdt de politiek zich bezig met onderwerpen die voor vrouwen van belang zijn en bij wie moet je lobbyen?”

Behalve Van Dijk, die tien jaar werkte als advocate en daarnaast onder andere adviesraadslid was van de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, heeft het bureau zeven vrouwen in dienst: vier doen administratief werk, de overigen zullen zich specialiseren in documentatie en het geven van (gratis) strategische adviezen. “Maar wij lobbyen niet zelf, wij ondersteunen bij het lobbyen.”

Het initiatief voor het adviesbureau komt uit de vrouwenbeweging, een scala van organisaties variërend van het Katholiek Vrouwengilde tot de Stichting de Rode Draad (een vakbond voor prostituées). Een lobby bij de staatssecretaris van sociale zaken leidde tot de oprichting van Arachne. Het adviesbureau krijgt een jaarlijkse subsidie van 1,3 miljoen: 9 ton van WVC en 4 ton van Sociale Zaken. De overheid betaalt dus om beïnvloed te worden. Van Dijk: “Dat wij overheidsgeld krijgen, is een teken van waardering voor de vrouwenbeweging. Vrouwenorganisaties kunnen iets vertellen over de maatschappelijke werkelijkheid waarvan de overheid steeds meer vervreemdt.”

Betekent dit dat Arachne taken van de met opheffing bedreigde Emancipatieraad gaat overnemen? “Nee”, zegt Van Dijk stellig. “Ten eerste geloof ik niet dat de Emancipatieraad wordt opgeheven. Verder vertegenwoordigen we andere belangen. Zij zijn een afspiegeling van de samenleving en adviseren de regering. Wij werken voor de vrouwenbeweging.”

Van Dijk beaamt dat de vrouwenorganisaties straks tegen elkaar kunnen gaan lobbyen. Groot acht zij die kans niet. “Je ziet de laatste tijd dat de kloof in de vrouwenbeweging juist kleiner wordt: traditionele organisaties als de Bond van Plattelandsvrouwen en jonge organisaties als die voor migrantenvrouwen weten elkaar nu te vinden.”

Arachne zal organisaties die op hetzelfde terrein lobbyen, met elkaar in contact brengen. “We hebben een makelaarsfunctie”, stelt Van Dijk. “Arachne, letterlijk "spin', verwijst naar de Griekse spingodin; hier worden verbindingen gelegd. Zo kunnen ad hoc coalities ontstaan van organisaties die samen lobbyen.”

Het zal nog even duren voor het adviesbureau kan helpen bij het lobbyen. Voorlopig zullen de medewerkers vooral bezig zijn met de opbouw van het informatiesysteem. Als eerste project zijn ze begonnen organisaties die zich inzetten voor kinderopvang met elkaar in contact te brengen. Van Dijk: “Dit najaar begint de discussie over decentralisatie van de kinderopvang. Nu al hebben vrouwenorganisaties laten weten dat ze op dit terrein willen samenwerken.”

Het adviesbureau wil putten uit formele informatie, zoals politieke agenda's en rapporten van ministeries of universiteiten, maar ook uit informele informatie. Daarom is Den Haag gekozen als standplaats. “Hier kunnen we netwerken opbouwen”, zegt Van Dijk. Om de informatie naar buiten te brengen, zal het bureau twee tijdschriften uitgeven.

De onderwerpen waar het bureau zich op gaat richten worden aangedragen door de vrouwenorganisaties. Om er achter te komen wat de speerpunten zijn in de vrouwenbeweging, zal ten minste een keer per jaar een conferentie worden georganiseerd. Van Dijk verwacht dat er de komende tijd vooral belangstelling zal zijn voor kinderopvang, de positie van deeltijdwerkers en de positie van zwarte werkneemsters. “Ook gezondheidszorg zal een van de centrale issues zijn. Zo hoorde ik onlangs dat staatssecretaris Simons overweegt de pil uit het basispakket van de AWBZ te halen. Vrouwenorganisaties zullen op hun achterste benen staan, want anti-conceptie is een absolute basisvoorziening.”

    • Birgit Donker